Arbetsmaskiner

 • Lastmaskiner
 • Teleskopslastare

AVSTÄNGNINGS MATERIAL

 • GP-Link
 • Konor
 • Skyltar
 • Byggstängsel

BETONG OCH BRUK

 • Betongbehandlingsmaskiner
 • Betongblandare
 • Bruksblandare
 • Glättningsmaskiner

Bygghissar

 • Kuggstångshissar

BYGGETABLERING

 • Personalbodar
 • Kontorsbodar
 • Containers

EL, ENERGI OCH BELYSNING

 • Belysning
 • Elcentraler
 • Elverk
 • Under- och fördelningscentraler
 • Kablar

FALLSKYDD, PERSONLIGT FALLSKYDD

Hyvel- och ytborttagningsmaskiner

 • Hyvelmaskiner
 • Ytborttagningsmaskiner

ID06 passering och registrering

 • Rotationsgrindar
 • Närvaroliggare

Jordbearbetnings- och grönytemaskiner

 • Jordfräsar
 • Lövblås
 • Röjsåg
 • Värmetäckmattor
 • Övriga jordbearbetnings- och grönytemaskiner

Klimat

 • Uppvärmningsanordningar
 • Byggvärme, el och vattenburen
 • Avfuktare
 • Torkningsanordningar
 • Övriga klimatanordningar

Klipp- och bockmaskiner

 • Bockningsmaskiner
 • Klipptänger
 • Multiverktyg
 • Najmaskiner
 • Nibblingsmaskiner
 • Övriga klipp- och bockmaskiner

Kompressorer

 • Högtryckskompressorer
 • Luftkompressorer
 • Dieselkompressorer
 • Tillbehör till kompressorer

Lyftutrustning och materialhantering

 • Baskrar
 • Gaffellyftvagnar
 • Glaslyftare
 • Kärror
 • Skivliftar
 • Släpkärror
 • Vagnar
 • Övrig lyft- och materialhanteringsutrustning

Mätsystem och lasrar

 • Mätsystem
 • Fuktindikatorer, fuktkvot trä/puts/gips/tegel
 • Instrument för borrpositionering
 • Avståndmätare direktreflekterande
 • Totalstationer
 • GPS system
 • Väggscanner
 • Punkt- och linjelaser
 • Rotationslaser
 • Tillbehör till mätsystem och laser

Packningsmaskiner

 • Rundplattor
 • Vibratorplattor
 • Vibratorstampar
 • Vältrar

Pumpar

 • Länspumpar
 • Slampumpar

Rengöringsutrustning och stoftavskiljare

 • Damm-, våt- och spånsugare
 • Högtryckstvättar
 • Luftreningsutrustning
 • Stoftavskiljare

Skruv- och mutterdragare

 • Skruv- och mutterdragare
 • Skruvautomater
 • Slagskruvdragare
 • Tillbehör till skruv- och mutterdragare

Slip- och fräsmaskiner

 • Handöverfräsar
 • Slipmaskiner
 • Spårfräsar
 • Vinkelslipar
 • Övriga slip- och fräsmaskiner

Spik- och bultpistoler

 • Bultpistoler
 • Dyckertpistoler
 • Spikpistoler
 • Klammerpistoler

Sågar och kapmaskiner

 • Cirkelsågar
 • Handhållna kapmaskiner
 • Kap-, klyv- och geringssågar
 • Kedjesågar
 • Stationära kapmaskiner
 • Sticksågar
 • Sänksågar
 • Tigersågar
 • Övriga sågar och kapmaskiner
 • Tillbehör till sågar och kapmaskiner

Övriga hyresartiklar

 • Fogpistoler
 • Injekteringspistoler